היחידה האזורית לאיכות הסביבה נגב מזרחי – תמר ערד וירוחם

היחידה האזורית לאיכות הסביבה נגב מזרחי הוקמה בשנת 1992 , במטרה לשמור ולשפר את איכות החיים והסביבה של תושבי הרשויות ערד, ירוחם ומועצה אזורית תמר.
היחידה פועלת ליישום מדיניות ראשי הרשויות והמשרד להגנת הסביבה בתחומי הקיימות ואיכות הסביבה.

היחידה פועלת בשטח של 1735 קמ"ר המהווים כ 8%  משטחה של מדינת ישראל.

בשטח היחידה שימושי ויעודי קרקע מגוונים, הממוקמים זה לצד זה ומהווים, לעיתים, קונפליקט אחד לשני: שטחי מגורים, שמורות טבע מהגדולות בארץ, שטחי אש, תעשיות כבדות, אתרי כרייה וחציבה של פוספטים ושל חומרים לבנייה וחציבה, אתרי פסולת ארציים, מתחמי תיירות גדולים והים הנמוך בעולם.

הנושאים המטופלים על ידי היחידה לאיכות הסביבה הינם תכנון, חינוך, תעשייה- מניעה, טיפול, ניטור ואכיפה.

מתפקידי היחידה ברשויות בהן היא פועלת: קידום קיימות וניהול משאבים בתחום הרשות, חינוך סביבתי, פיקוח על יישום הרגולציה הסביבתית, מניעה וצמצום של מפגעים סביבתיים, טיפול ובקרה על כמויות חומרים מסוכנים, בקרה על שפכים וקידום תוכניות אב לטיפול, בקרה על פליטות לאוויר ויישום תוכניות הפחתה, טיפול ופיקוח על רישיונות עסק, קרקעות מזוהמות ודלקים, ליווי וועדות תכנון מקומיות וועדות היגוי לתוכניות מתאר ארציות רלוונטיות לאזור מתן חוות דעת לתוכניות ולהיתרי הבנייה, קידום פרויקטים לשטחים פתוחים, טבע ומגוון ביולוגי,  פסולת, מיחזור, מפגעי אסבסט, רעש וקרינה,  הגנה על בעלי חיים ועוד.

תחומי פעילות

חינוך וקהילה

היחידה מפעילה מערך פעילויות חינוכיות להגברת המודעות הסביבתית והטמעת אורח חיים מקיים ועשייה סביבתית בקרב תלמידים ותושבים
קרא עוד

מערכי ניטור נגב מזרחי

היחידה לאיכות הסביבה מבצעת פיקוח על מערכות ניטור ובקרה לפליטות מזהמים לאוויר לקרקע למים ולשטחים הפתוחים ברשויות. במרחבי היחידה מערך ניטור הכולל 12 תחנות ניטור סביבתיות , 22 מערכות ניטור בארובות, גלאי גדר על גדרות המפעלים לצורך התראה על חומרים מסוכנים, וכ 50 פיאזומטרים לניטור של תת הקרקע. הנתונים משודרים און ליין ליחידה לצורך בקרת איכות ניתוח נתונים וקבלת החלטות.

ריח

בעת מפגע ריח יש לדווח למוקד 106 העירוני וכן למוקד סביבה ארצי בטלפון * 6911 ולציין את אופי הריח ועוצמתו בהתאם לנוהל ריח (2019).
קרא עוד

אסבסט

אסבסט הוא מינרל המצוי בטבע, באוויר, במי השתייה ובחומרים רבים המקיפים אותנו. הוא מסוכן לבריאות רק כאשר הוא במצב התפוררות. על פי חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א-2011, כל עבודת בנייה באסבסט, לרבות פירוק גג אסבסט-צמנט, חייבת בהיתר הממונה במשרד להגנת הסביבה טרם ביצוע העבודה.
קרא עוד

תכנון סביבתי

שטח היחידה כולל שימושים וייעודים המצריכים מצד אחד, שימור ערכי טבע ונוף ברמה המקומית, הארצית והעולמית ואיזון השפעות סביבתיות של צרכי הפיתוח מצד שני.
קרא עוד

משבר האקלים

שינוי האקלים הוא אחד מהאתגרים המשמעותיים ביותר שעומדים היום בפני האנושות. רשויות היחידה הסביבתית חתמו במהלך ועידת האקלים האזורית על אמנת אקלים בינלאומית לכתיבת תוכנית לצמצום פליטות גזי חממה והערכות למשבר האקלים
קרא עוד

בנייה ירוקה

היחידה לאיכות הסביבה בשיתוף המועצה לבניה ירוקה קיימו הכשרה מקצועית בתחום הבנייה הירוקה לכ-20 חברי אגפי התכנון והנדסה של רשויות החברות ביחידה ונציגות היחידה.
קרא עוד

ביובליץ

אירועי הביובליץ נערכים ברחבי העולם כבר למעלה מ20 שנה במסגרתם מבצעים חוקרים בשיתוף הקהילה מעקב ותיעוד אחר עולם החי והצומח בתא שטח נתון במהלך 24 שעות.
קרא עוד

תנורי עץ

תנורי עץ לחימום הבית הפכו לנפוצים בישראל. הם אמנם מעניקים לסלון אווירה אירופאית כפרית, אך כאשר הם מופעלים נפלטים תוצרי לוואי רעילים ומזהמים מתהליך השריפה.
קרא עוד

רעש וקרינה

מה חדש?

חינוך וקהילה

היחידה מפעילה מערך פעילויות חינוכיות להגברת המודעות הסביבתית והטמעת אורח חיים מקיים ועשייה סביבתית בקרב תלמידים ותושבים התוכנית כוללת:

תעשיות ועסקים

מערכי ניטור נגב מזרחי : היחידה לאיכות הסביבה מבצעת פיקוח על מערכות ניטור ובקרה לפליטות מזהמים לאוויר לקרקע למים ולשטחים הפתוחים ברשויות. במרחבי היחידה מערך ניטור הכולל 12 תחנות ניטור סביבתיות , 22 מערכות ניטור בארובות, גלאי גדר על גדרות המפעלים לצורך התראה על חומרים מסוכנים, וכ 50 פיאזומטרים לניטור של תת הקרקע. הנתונים משודרים און ליין ליחידה לצורך בקרת איכות ניתוח נתונים וקבלת החלטות.

תנורי עץ

תנורי עץ לחימום הבית הפכו לנפוצים בישראל. הם אמנם מעניקים לסלון אווירה אירופאית כפרית, אך כאשר הם מופעלים נפלטים תוצרי לוואי רעילים ומזהמים מתהליך השריפה. אחד מהתוצרים הוא חלקיקים מזהמים שגודלם עד 2.5 מיקרון שהם אחד ממזהמי האוויר הנפוצים והמסוכנים ביותר. היחידה הסביבתית החלה במסע הסברה לצד עבודה מקיפה שנעשתה ע"י יעוץ כלכלי סביבתי. מטרת העבודה הייתה לבחון את ההשפעות הסביבתיות, הבריאותיות והכלכליות של תנורי עץ. בערד – הוטמעו הנחיות מרחביות האוסרות הקמת תנורי עץ במבנים חדשים.

פסולת ומחזור

הפסולת היא תוצר בלתי נמנע של החברה האנושית. הגידול הדמוגרפי והעלייה ברמת החיים וברמת הצריכה תובעים מחיר סביבתי כבד, הן במשאבי הטבע והן בהצטברותה של פסולת ומכאן נובעת החשיבות הגדולה לצמצום הצריכה, מיחזור והטיפול בפסולת

פסולת ערד

לעיר ערד אתר פסולת ביתית המאושר על פי תמ"א 16. שטח ההטמנה באתר זה הינו גדול ויספיק לקליטת פסולת ביתית לעוד עשרות שנים. יחד עם זאת, רואה הנהלת העיר ערד את הפחתת הצריכה והמחזור כיעד לאומי בחשיבותו אשר יש לפעול נמרצות להשגתו.
בערד, כיום, יש מגוון מתקני מחזור הכוללים: מחזור בקבוקים, טקסטיל, מכשירים אלקטרונים, סוללות קרטון זכוכית ונייר, מוקדי מחזור ופחים מוטמנים.

פסולת תמר

למרות מספר תושבים מועט, מתמודדת מועצה אזורית תמר בכל שנה עם כמויות פסולת גדולות זאת בשל כמויות תיירים גדולה , מפעלים וחקלאות.
בתמר מגוון מתקני מחזור הכוללים: מחזור בקבוקים, טקסטיל, מכשירים אלקטרונים, סוללות קרטון וזכוכית.

פסולת ירוחם

ענף הפסולת בישראל עובר מהפך בשנים האחרונות כחלק ממגמה עולמית ששמה דגש על הפחתת הטמנת פסולת באמצעות הפחתה במקור, שימוש חוזר, מיחזור או השבה (הפקת אנרגיה מפסולת).
לשם כך הוקמו ברחבי העיר מרכזי ומוקדי איסוף לפסולת : מחזור בקבוקים, מכשירים אלקטרונים, סוללות קרטון זכוכית ונייר.

ביובליץ

אירועי הביובליץ נערכים ברחבי העולם כבר למעלה מ20 שנה במסגרתם מבצעים חוקרים בשיתוף הקהילה מעקב ותיעוד אחר עולם החי והצומח בתא שטח נתון במהלך 24 שעות.

הביובליץ הראשון בארץ התקיים בירוחם ב2017 בפארק ירוחם שהצליח לעקוף את הסנטרל פארק בניו-יורק במגוון מינים 530! שנצפו ואליו הגיעו מאות מומחים מאוניברסיטאות שונות בארץ, חובבי טבע והציבור הרחב בערד התקיימו אירועי ביובליץ משנת 2018 .

תכנון סביבתי

שטח היחידה כולל שימושים וייעודים המצריכים מצד אחד, שימור ערכי טבע ונוף ברמה המקומית, הארצית והעולמית ואיזון השפעות סביבתיות של צרכי הפיתוח מצד שני. השימור והאיזון מתבצעים על ידי:

סקרי טבע עירוניים

ריח

מידי שנה מטופלות ביחידה הסביבתית כ30 תלונות לעניין הריח. מקורות הריח העיקריים במרחב מגיעים מהתעשיות, מתנורי עץ ומשריפת גזם. היחידה הסביבתית מבצעת ניתוח של התלונות בעזרת חברת מטאוטק באופן שמאפשר להצביע על מקור פוטנציאלי. המענה מועבר למתלוננים. היחידה פועלת אל מול המשרד להג"ס לקידום פרויקטים מונעי ריח בתעשייה ובחקלאות כגון סגירת בריכות שפכים מתן קדימות במסגרת היתרים מניעה ואכיפה.

אסבסט

אסבסט הוא מינרל המצוי בטבע, באוויר, במי השתייה ובחומרים רבים המקיפים אותנו. הוא מסוכן לבריאות רק כאשר הוא במצב התפוררות. על פי חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א-2011, כל עבודת בנייה באסבסט, לרבות פירוק גג אסבסט-צמנט, חייבת בהיתר הממונה במשרד להגנת הסביבה טרם ביצוע העבודה.
עבודת אסבסט מצומצמת ופינוי מוצר אסבסט, כהגדרתם בתקנות למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק (פטור מרישיון ומהיתר לעבודת אסבסט ומניעת ניגוד עניינים), התשע"א-2011, אפשר לבצע בלא היתר ובלא קבלן ומפקח – מתוך הקפדה על האמור בתקנות. ראו הנחיות המשרד להגנת הסביבה בעניין ביצוע עבודת אסבסט מצומצמת ופינוי מוצר אסבסט.

בנייה ירוקה

במסגרת הקורס נחשפו המשתתפים לתחום ולתקן הישראלי לבנייה הירוקה, ניתנו הגדרות וידע בתחום הבניה הירוקה בארץ ובעולם, לרבות שיטות העבודה והתהליכים המאפיינים את הבנייה הירוקה, הכרה מחודשת עם התשתיות העירוניות וכן העמקת הידע בכל הנוגע לרגולציה ותקנים רלוונטיים. ההכשרה נערכה במשך 4 מפגשים במהלכם הוצגו בפני המשתתפים מקרי בוחן שונים המתאימים לאזור הדרום, בין המרצים היו: אדריכלים, מומחים לשימור וחסכון באנרגיה, מתכננים סביבתיים ועוד

יש לכם שאלה?

כתבו לנו ונשמח לעזור